Hover hiển thị thông tin sản phẩm dạng Tooltip cho Woocommerce

flatsome
27/01/22
0
[quangcao]

Làm thế nào để khách hàng xem website của các bạn trên trang cửa hàng có thể Hover hiển thị thông tin sản phẩm cụ thể hơn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể để hiển thị thông tin ra khi khách hàng di chuột Hover Tooltip đẹp mắt

Hover hiển thị thông tin sản phẩm dạng Tooltip cho Woocommerce

Hover hiển thị thông tin sản phẩm dạng Tooltip cho Woocommerce
Hover hiển thị thông tin sản phẩm dạng Tooltip cho Woocommerce

Chúng tôi vẫn sử dụng hook được cung cấp bởi Woocommerce, hook này được viết vào file function.php của themes.

Đầu tiên chúng có hook như sau.

Chúng tôi sử dụng woocommerce_after_shop_loop_item để đưa thông tin mổ tả sản phẩm ra trang của hàng và trang lưu trữ sản phẩm.
Code đầy đủ của chúng tôi như sau, và chúng tôi sẽ nói rõ hơn về code ở phía dưới.

 

 

theo :https://flatsome.xyz/hover-hien-thi-thong-tin-san-pham-cho-woocommerce.html

[quangcao]